Svaki kraj stare i početak nove godine stavlja pred nas i neke nove izazove s kojim se moramo uhvatiti u koštac tijekom nadolazeće poslovne godine. Pa kad već moramo razmišljati o našim ciljevima, neka oni onda budu SMART. SMART se odnosi na menadžerski alat koji u svojoj skraćenici sadrži  (Specific) specifične, (Measurable) mjerljive, (Attainable) izvedive, (Realistic) realne, te (Timely) pravovremene ciljeve.

SMART je odličan menadžerski alat, odnosno tehnika postavljanja jasno definiranih specifičnih ciljeva i njihova procjena, te jasan realan feedback koji nam je odličan pokazatelj jesmo li u planiranom vremenu postigli zadane ciljeve, te daju li nam njihovi učinci zadovoljavajuće rezultate.

Prema SMART tehnici ciljevi moraju biti specifični (Specific). Potrebno ih je precizno i nedvosmisleno definirati, oni moraju jasno ukazivati što točno želimo da se dogodi. Specifičnost samoga cilja mora nam odgovoriti na četiri osnovna pitanja: Što?  Zašto?  Kako? Za koga?

Ciljevi također moraju biti  mjerljivi (Measurable) što znači da trebamo jasno definirati koji se točno elementi koje mjerimo u kvantitativnom ili kvalitativnom obliku. Kvantitativni i kvalitativni elementi postavljanja ciljeva su ključni pokazatelji izvedbe (KPI – ključni pokazatelji uspješnosti) i koriste se kao elementi provjere jesmo li na pravom putu postizanja cilja (kontrola provedbe). Na osnovu ove precizno definirane sastavnice alata moći ćemo utvrditi je li i kada je postignut postavljeni cilj.

Ciljevi jednako tako moraju  biti  izvedivi (Attainable). Tu se postavlja pitanje jesu li  nam  dostupni svi potrebni resursi potrebni za ostvarivanje određenih ciljeva. Ovdje je važno posjedovati tehnologije, materijalne, financijske i ljudske resurse ili pak vrijeme, znanje itd. Također je važno imati u vidu  postoje li negativni utjecaji unutarnjih  ili vanjskih čimbenika koji nas okružuju, i naravno imamo li učinkovit  sustav kontrole provedbe zadanih aktivnosti.

Ciljevi prema SMARTU također moraju biti realni (Realistic).  U ovom segmentu moramo biti svjesni koliko su realni ciljevi koje smo si postavili. Možemo li postići zadane ciljeve?  S jedne strane nije dobro postavljati previsoke ciljeve jer nerealno postavljeni ciljevi nisu ostvarivi, dok s druge strane zasigurno nije dovoljno motivirajuće i proaktivno postaviti preniske ciljeve, jer na taj način podcjenjujemo vlastite mogućnosti.

I na kraju, prema SMARTU, ciljevi zasigurno moraju biti i pravovremeni (Timely).  Svaki pojedinačno postavljeni cilj mora biti postavljen u određeni vremenski okvir, odnosno mora biti točno iskazan vremenski rok za postizanje određenog cilja sa početkom i završetkom svake aktivnosti.

I što reći na kraju? “Ako čovjek ne zna prema kojoj luci plovi, nijedan vjetar neće biti povoljan.” Lucius Annaeus Seneca!