Dječji vrtić “Malo drvo”

Dječji vrtić „Malo drvo“ raste u smjeru kako bi postalo veliko i kako bi se u njemu svi dobro poznavali, razumijevali, surađivali i izvrsno se osjećali. Njeguje se individualni pristup svakom djetetu, zadovoljavanje svih njegovih potreba, a posebno potreba za sigurnošću, pripadnošću i ljubavi te poticanje razvoja svih njegovih potencijala i talenata.

KLIJENT: Dječji vrtić „Malo drvo“

DATUM: 20. studeni 2022

LOKACIJA: Varaždin

USLUGA: Web dizajn

AUTOR: V@P

WEB: https://dvmd.hr