Kamen gradnja

Kamen gradnja građevinski je obrt s dugogodišnjom tradicijom rada i velikog iskustva u izvođenju svih vrsta kamenih radova. „U izvođenju građevinskih radova koristimo prirodni kamen iz raznih dijelova Hrvatske kako bi u potpunosti stvorili unikatnu i personaliziranu uslugu koja zadovoljava sve korisnikove potrebe, ali i podneblja u kojem se kuća nalazi.“ Prilagođavanje najvišim standardima, te kontinuirano usavršavanje zaposlenih kadrova rezultiralo je novim perspektivama u izvođenju kamenih radova.

KLIJENT: Kamen gradnja

DATUM: 31. prosinca 2016.

LOKACIJA: Krk

USLUGA: Web dizajn, Logo, grafički dizajn, Video

AUTOR:  V@P

WEB: http://www.kamen-gradnja.hr