Optimarisk d.o.o.

Optimarisk d.o.o. je društvo registrirano za obavljanje brokerskih usluga u osiguranju i reosiguranju od 2005. godine i svojim djelovanjem usmjereni smo na cjelokupno tržište Republike Hrvatske. Usmjereni smo na male, srednje i velike poduzetnike, ali i fizičke osobe, na njihove osigurateljne potrebe u neživotnim i životnim osiguranjima. Sjedište Društva je u Varaždinu, a od 2015. godine djelujemo i sa uredom u Rijeci. Društvo čini sedmero djelatnika, četiri ovlaštena brokera u osiguranju i reosiguranju, licencirana od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) te troje djelatnika koji pružaju tehničku i administrativnu podršku.

KLIJENT: Optimarisk d.o.o.

DATUM: 29. siječnja 2022.

LOKACIJA: Varaždin

USLUGA: Web dizajn, poslovna fotografija, društvene mreže

AUTOR: V@P

WEB: https://optimarisk.hr