Poliklinika Nanna

U poliklinici Nanna pristup pacijentu je holistički što znači da se osoba promatra s aspekta zdravstvenog problema, ali i socijalnog i psiho fizičkog u širem smislu. To je važno jer u ovom svijetu možemo funkcionirati samo kao cjelovita bića.

KLIJENT: Martina Jerbić Cecelja

DATUM: 19. lipnja 2020.

LOKACIJA: Varaždin

USLUGA: Web dizajn

AUTOR: V@P

WEB : http://poliklinikananna.hr