Udruženje obrtnika Varaždin

Udruženje hrvatskih obrtnika Varaždin temeljem Zakona o obrtu, promiče, usklađuje, zastupa i predstavlja zajedničke interese obrtništva na području Grada Varaždina i općina: Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica.

KLIJENT: Udruženje hrvatskih obrtnika Varaždin

DATUM: 09. rujna 2014.

LOKACIJA: Varaždin

USLUGA: Web dizajn, Newsletter, Društvene mreže

AUTOR: V@P

WEB: http://www.uhov.hr