Vlasnik/ca ste tvrtke kojoj je prezentacija na društvenim mrežama izuzetno važna i želi ostaviti najbolji dojam? Ukoliko želite maksimizirati puni potencijal društvenih medija svakako pokrenite kampanju na Facebooku i Instagramu, i budite uvijek korak ispred svoje konkurencije! “Boost” održava aktivnu komunikaciju s klijentima i osigurava dobru vidljivost vaše tvrtke u digitalnom okruženju, pa samim time povećava uspijeh poslovnih rezultata. Digitalni marketing u odnosu na tradicionalne medije omogućuje nam:
 
Brzinu – kampanje je moguće realizirati u vrlo kratkom roku – internet kao medij neusporedivo je brži od tiskanih medija, informativniji od radija i televizije, pa su i povratni rezultati takve kampanje daleko brži.
 
Fleksibilnost kampanja – kampanje se vrlo fleksibilno mogu mijenjati i usmjeravati po potrebi, a to uključuje vrijeme trajanja kampanje, budžet, ciljane skupine, sadržaj, format oglasa … itd.
 
Nove mogućnosti i različita područja oglašavanja – Facebook kontinuirano razvija nove mogućnosti promocije, a to ukljućuje povećanje prometa s Facebooka na web stranicu, promociju vaše ponude ili eventa, doseg do više potencijalnih klijenata, povećanje dosega vašeg sadržaja na Facebooku, povećanje upotrebe vaših mobilnih aplikacija, a sve to možete komunicirati kroz Single image – korištenje 1 slike, Video, Slideshow – maksimalno 10 slika, Carousel – dvije ili više slika / videa s mogućnošću skrolanja lijevo i desno, Collection – miks slika i videa itd..
 
Analitiku kampanje – pokazuje nam rezultate kampanje kroz koje mozemo imati jasan uvid u odnos uloženog i dobivenog, no ono što je najvažnije pokazuje nam jesmo li pravilno segmentirali tržište i pravilno targetirali kupca, odnosno je li naša kampanja zaista uspješna.
 
Niste do kraja sigurno na koji način segmentirati tržište i pravilno targetiti kupca u vašim Facebook kampanjama? Stojimo vam na raspolaganju!