Dobra vizualna prezentacija Vaše tvrtke na društvenim mrežama je imperativ

Popularnost prvenstveno vizualnih društvenih platformi kao što su Instagram, Snapchat i Facebook pokazuje jednostavnu istinu:

Internet je prvenstveno vizualni medij!

Za Vaš digitalni marketing to znači da čak i ako nudite najbolji sadržaj, ukoliko on nije vizualno dobro zapakiran korisnici se neće njime baviti. Studije pokazuju da vizualni sadržaj uvelike utječe na privlačenje i zadržavanje korisnika na društvenim mrežama gdje se akceptiranje ogromne količine sadržaja mjeri u sekundama. Kada ljudi čuju informacije, zaboravljaju 10% u roku od tri dana. Kad vide informacije, sjećaju se 65% tri dana kasnije, i upravo u tome leži moć vizualne percepcije digitalnog marketingu. Ulaganje u kvalitetnu i profesionalnu fotografiju ključna je komponenta uspješne online prezentacije. Fotografije su moćne, pričaju priču, nadahnjuju i uvjeravaju! Ukoliko trebate izradu Vaše osobne poslovne fotografije, fotografiranje poslovnih prostora, ureda, pogona, product fotografija izrađena za potrebe Vašeg web shopa, obratite nam se s povjerenjem!

ISKORISTITE AKCIJU MJESECA i za sve ugovorene web stranice do 01.04.2018. na poklon dobivate set profesionalnih poslovnih fotografija u vrijednosti od 1.600kn.

 

Želite raditi s nama?

Jedva čekamo da nam iznesete Vašu projektnu ideju!

Strategije marketing mix-a – Izravna marketinška komunikacija

Izravna marketinška komunikacija jedno je od najbrže rastućih područja marketinga. Tvrtke komuniciraju izravno s odabranom ciljanom publikom s ciljem generiranja izravnog poziva na akciju, te izazivanja, izravne željene reakcije potencijalnog korisnika ili kupca, a to u krajnosti znači KUPNJU.

Osim tradicionalnih metoda izravne komunikacije poštom i katalozima, izravnom prodajom, telemarketingom, izravnom reakcijom na oglase u tiskanim i drugim medijima, u ovu vrstu komunikacije danas se primarno nametnuo internet, kojem su glavni komunikacijski kanali različite društvene mreže, no sve to skupa bilo bi beskorisno bez dobro organiziranih marketinških baza podataka.

Izravnu internetsku marketinšku komunikaciju sa bazama podataka baziramo na newsletter marketingu, koji je u komunikacijskom ciklusu izravno povezan sa internestkom stranicom tvrtke, ali i svim kanalima na društvenim mrežama.

Jedna od osnovnih razlika između direktnog marketinga i ostalih marketinških aktivnosti su upravo baze podataka o Vašim kupcima. Kvalitetne i sređene baze podataka o kupcima imperativ su efikasnog direktnog marketinga, a danas nezaobilazne platforme koje su u mogućnosti lansirati prezentaciju Vaše tvrtke na visoke profesionalne razine su zasigurno CRM-ovi ( Customer Relationship Management (CRM) tj. sustavi za upravljanje odnosima s klijentima)

Još jedan odličan alat za praktičnu primjenu izravnog marketinga su takozvani “pozivi na akciju” koji su odličan triger kojim pristupamo potencijalnim korisnicima na društvenim mrežama. Kupuj, registriraj se, preuzmi besplatnu brošuru, preuzmi kupon itd. samo su neki od poziva na akciju kao jasna poruka da svojem potencijalnom kupcu, nešto nudiš, poklanjaš ili pak na kraju krajeva nagrađuješ njegovu lojalnost.

Dakle da sumiramo … izravna marketinška komunikacija koju provodimo na internetu koristeći sinergiju kvalitetnog CRM-a, internetske stranice, newslettera i društvenih mrežama Vaše tvrtke, fantastičan je alat s kojim ćete graditi ili jačati imidž vlastite tvrtke online, promovirati svoje proizvode i usluge, sticati nove, te zadržati stare korisnike ili kupce.

Želite raditi s nama?

Jedva čekamo da nam iznesete Vašu projektnu ideju!

Strategije marketing mix-a – Strategije oglašavanja

Možemo ustvrditi da poslovne strategije oglašavanja „određuju karakter javnog lica kompanije (Hiam, A., Schewe, C.D). Drugim riječima, strategije oglašavanja trebaju obavijestiti, uvjeriti i podsjetiti potrošače na proizvod usluge, politike, reputacije, imidž ili identitet naše tvrtke.

Ako nam je polazišna točka jačanje svijesti potrošača o tvrtki, proizvodu ili usluzi,  poticanje prodaje i privlačenje kupaca naših konkurenata, ili pak stvaranje pozitivnog imidža tvrtke, tada nam se strategije oglašavanja baziraju na izboru ciljanog auditorija, odabiru konceptu proizvoda, izbora komunikacijskog medija odnosno kanala kojim ćemo željenu poruku odaslati, te pomno koncipiranoj promotivnoj poruci.

 

Ovi elementi oglašivačke strategije zove se još i kreativni mix. Kreativna strategija je skica kako bi poruka trebala biti prenesena, kome je upućena i kojim tonom. U osnovi, kreativna strategija objašnjava kako će poruka ostvariti ciljeve oglašavanja.

 

Kako bi što vjerodostojnije ispunili ciljeve oglašavanja potrebno je izraditi komunikacijski plan ili plan oglašavanja. No, prije nego načelno postavimo plan oglašavanja potrebno je postaviti strateške smjernice za izradu komunikacijskog plana, a one uključuju jasno definiranu viziju i misiju tvrtke, politike i vrijednosti tvrtke, situacijsku analizu, segmentaciju ciljanih skupina, marketinške, komunikacijske i oglašivačke ciljeve.

Tek nakon što se napravili sve ove predradnje možemo početi razvijati marketinške komunikacijske strategije, kao što se strategije oglašavanja, medijske strategije, strategije odnosa s javnošću, strategija internetske komunikacije, strategija unapređenja prodaje itd.

 

Ukoliko trebate savjet, pomoć ili izradu komunikacijskog plana za Vašu tvrtku, obratitet nam se s povjerenjem!

Želite raditi s nama?

Jedva čekamo da nam iznesete Vašu projektnu ideju!

Korporativne komunikacije cjelokupni «glas» Vaše tvrtke

Pod pojmom korporacijskih komunikacija podrazumijeva se cjelokupni «glas» tvrtke odnosno njezin imidž, koji ona o sebi projicira u javnosti. Korporativne komunikacije podrazumijevaju također integraciju ukupne komunikacijske poruke, prema unaprijed definiranim ciljanim javnostima, a uspješnost ovakve komunikacije pokazatelj je i opće uspješnosti, ali i ono najvažnije izvora konkurentnosti neke tvrtke.

Osnova koja čini razliku u konkurentskom smislu, su ključni koncepti korporativnih komunikacija, a odnose se na jasno definiranu misiju i viziju tvrtke, njezine korporativne ciljeve i na temelju toga postavljene strategije, jasno detektiran korporativni identitet, imidž i reputaciju. Kopiranje proizvoda na tržištu problem je s kojim se tvrtke svakodnevno susreću, no međutim kopirati nečiji identitet, imidž ili reputaciju je zapravo vrlo teško, pa je stoga značaj ovog segmenata u poslovanju od presudne važnosti.

Kako bi sve navedene elemente integrirali u strateški dobro isplaniran i koordiniran komunikacijski proces, koristimo integriranu marketinšku komunikaciju, marketinški alat koji se odnosi na proces razvoja i primjene različitih oblika persuazivne (nagovaračke) komunikacije s potrošačima i potencijalnim kupcima u određenom vremenu.

Cilj integrirane marketinške komunikacije je utjecati ili izravno usmjeriti ponašanje odabrane ciljane skupine odnosno potencijalnih kupca, privlačenje pažnje kupca, stvaranje interesa, kreiranje povoljnih predispozicija i poticanje kupca na kupovinu.

Kako bi postigli zadane komunikacijske ciljeve kroz integriranu marketinšku komunikaciju u marketingu koristimo marketinški komunikacijski (promotivni) mix koji podrazumijeva oglašavanje, izravnu marketinšku komunikaciju, unapređenje prodaje, osobnu prodaju, odnose s javnošću, publicitet i vanjsko oglašavanje.

 

Želite raditi s nama?

Jedva čekamo da nam iznesete Vašu projektnu ideju!